Asgari ücret alt sınırı açıklandı!

TARİH

PAYLAŞ

BİZİ TAKİP ET

2022 yılı için asgari ücret alt sınır olarak 4250 TL olarak açıklandı. Asgari ücrette %50’nin üzerinde bir artış sağlandı, ayrıca alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı.

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

01/01/2022 – 31/12/2022

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET : 5.004,00 
SGK PRİMİ % 14 : 700,56 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 : 50,04 
KESİNTİLER TOPLAMI : 750,60 
NET ASGARİ ÜCRET : 4.253,40 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET :5.004,00 
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) :775,62 
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 :100,08 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET :5.879,70 

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. ” 

HESAPLAMALAR SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İÇİNDİR AMA HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.

Kaynakça: https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/asgari-ucret-2022/

Asgari ücret alt sınırı açıklandı!

DAHA
FAZLA

Başa dön